Mimari, bir yapının ne için kullanılacağı, nereye mevkilendirileceğini ve ne kadar bütçe ayrıldığını bilinerek; yapının yönlendirilmesi, amacına uygun yapılması iklimlendirilmesi gibi ince ayrıntılarına kadar düşünülerek tasarlanan yapılardır. Yapının her bir parçasını ve nasıl inşa edileceğini gösteren ayrıntılı modeller ve çizimler inşaat sahibi için etüt halinde sunulur. Kişinin isteği doğrultusunda belli başlı kriterleri aşmayarak proje revize edilerek hayata geçmesi için projelendirme işleminin genelidir.

Tadilat nedir?
Arapça kökenli, değişiklik anlamında kullanılan kelimedir. Revizyon etmek tekrar yapmak eksikleri gidererek, istekler doğrultusunda göze hoş geleni yapmaktır.
Mimaride tadilat iki şekilde olur
1) Mimari Ruhsat Projesi tadilatı:
İmarı bulunan arsanızın üzerine, ilgili belediyece düzenlenen imar durumuna uygun şekilde hazırlanmış ruhsat projelerinin, tadilat projesi adı altında tekrar çizilmesi durumudur. Bu durumda ruhsat projesini çizen mimara tekrar gidilerek tadilat projesi hazırlanır. Başka mimara tadilat projesi çizdirmek için, ruhsat projenizin altında imzası olan mimardan muvafakatname alınması gerekmektedir.
2) Ev, ofis vb tadilatlar ( dekorasyon ):
Dış cephede değişiklik yapmadan, ruhsat projesinde gösterilen mekan metrajlarıyla oynamadan; renk, ışık, boya, zemin ve duvar değişiklikleri gibi iç mimari hizmetlerin yapıldığı uygulamadır. Bu uygulamalara halk dilinde dekorasyon olarak adlandırılsa da eski binalarda tesisatların değişimi de bu kapsamdadır. Doğalgaz tesisatı haricinde diğer tesisatlarda projeye gerek olmaksızın tadilat yapılabilir.

Ticari olarak lisanslı, sigortalı ve teminatlı StrusturePress, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pazarlarımızda çok çeşitli ticari ve konut projelerinde yer alan genel bir yüklenicidir.


 

47

51